Tuesday, 19 April 2016

Di Siang Hari sebagai Penyihir, Di akhir hari Sebagai Syuhada'


Di Siang Hari sebagai Penyihir, Di akhir hari Sebagai Syuhada'


Hidayah itu benar-benar adalah milik Allah.
Tercatat didalam al-Quran, adanya golongan yang disiang hari mereka adalah orang yang paling dimurkai Allah, mereka mensyirikkan Allah, namun di akhir hari mereka mati sebagai Syuhada'. Subhanallah.
Mereka itulah para penyihir dimasa Fir'aun, yang diawal hari nya, mereka bertanding kekuatan dengan Nabi Musa, mereka melakukan sehebat-hebat sihir dizamannya, namun setelah mereka dikalahkan oleh Mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa, lalu terzahirlah pada diri mereka berkenaan kebenaran agama Nabi Musa, mereka mengikhlaskan diri dan kembali menyerah diri kepada Allah. Akhirnya mereka telah mati sebagai Syuhada' ketika dibunuh dengan kejam oleh Fir'aun.
Kisah ini diceritakan oleh Allah dengan panjang lebar pada surah al-A'raaf ayat 113 - 126.
Merekalah yang disebut oleh para Ulama', antaranya Ibnu 'Abbas, sebagai:
كانوا في أول النهار سحرة ، وفي آخره شهداء
"Pada awal hari, mereka adalah para Penyihir. Dan di akhir hari, mereka adalah para Syuhada'" (Ath-Thabari)

No comments:

Post a Comment